Marjukan ja Erkin vuosipalkinto

MARJUKAN JA ERKIN VUOSIPALKINNON SÄÄNNÖT


Marjukan ja Erkin vuosipalkinnosta (myöhemmin vuosipalkinto) voivat kilpailla vain pohjanpystykorvat.


Vuosipalkinnosta kilpaillaan kalenterivuosittain. Palkinnon saa haltuunsa kalenterivuoden aikana eniten pisteitä saavuttanut koira sääntöjen 7§ ja 8§ mukaisesti.


Vuosipalkinto on kiertopalkinto. Vuotuinen voittaja saa itselleen muistoksi kunniakirjan.


Jos koiralla on useampi omistaja, tulee ainakin yhden omistajan olla Kymenläänin Pystykorvakerho ry:n jäsen.


Pisteitä laskettaessa hyväksytään ainoastaan ne tulokset, jotka koira on saavuttanut sääntöjen 4 §:n toteutuessa.


Koiranomistaja, joka haluaa kilpailla vuosipalkinnosta lähettää jäljennökset koiransa parhaasta koe- ja näyttelytuloksesta Kymenläänin Pystykorvakerhon sihteerille kilpailuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.


Pisteiden laskenta

Paras koetulos (1 kpl) maks. 100 pistettä
Paras näyttelytulos (1 kpl) maks. 100 pistettä
Yhteensä maks. 200 pistettä

Parhaan koetuloksen pisteet suoraan koetuloksen pistemäärästä.

Näyttelypisteiden laskenta:
Tyydyttävä 5
Hyvä 10
Erittäin hyvä 15
Erinomainen 20
Sertti 20
Maks. 40
VSP 15
ROP 20
RYP 1 20
RYP 2 13
RYP 3 7
Maks. 40
Sijoitus BIS-kehässä maks. 20 pistettä

Sijoitus BIS-kehässä. / Ryhmänäyttely / Kaikkien rotujen näyttely / Kansainvälinen näyttely / Suomen Pystykorvajärjestön päänäyttely

  1. 5 10   15   20
    2.  3     7   10   15
    3.  1     4     5   10


Jos kaksi koiraa tai useampi saavuttaa saman pistemäärän, niin nuorin koira voittaa vuosipalkinnon.


Vuosipalkinto jaetaan vuosittain kilpailuvuotta seuraavassa Kymenläänin Pystykorvakerhon kesäkokouksessa.

10§
Nämä säännöt on vahvistettu 7.7.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi. Marjukka Sopasella ja Erkki Santapukilla yhdessä Kymenläänin Pystykorvakerhon hallituksen kanssa on oikeus muuttaa sääntöjä tarvittaessa.