Kokokauden kokeet

LINT kokokauden kokeen järjestäminen Kymenläänin kennelpiirissä 2022-2023
Koejärjestelyistä vastaa Kymenläänin kennelpiiri.
Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle Kymenläänin kennelpiirin nimeämälle ylituomarille puhelimitse viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä.
Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden.
Ylituomari tarkistaa palkintotuomarin arvosteluoikeuden ja hyväksyy tämän.
Koe on suoritettava Kymenläänin kennelpiirin alueella (aloitettava).
Koepäivän iltana koesuorituksen jälkeen tulee tuomarin puhelimitse antaa päivän koetapahtumista alustava selvitys kokeen ylituomarille. Samalla sovitaan kokeen purkutilaisuus, jos sitä ei ole aiemmin jo sovittu.
Kokeen purkutilaisuus tulee pitää välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa sille ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Purkutilaisuuteen pitää osallistua sekä palkintotuomari että koiranomistaja / ohjaaja. Koiranomistajan / ohjaajan tulee ottaa mukaan koiran rekisterikirja, todistukset koiran rokotuksista, tunnistusmerkinnästä ja suoritetusta osanottomaksusta, joka on 15 euroa (kennelpiirin tilille FI77 5620 6040 0105 36 viitteellä 30148). Ylituomarin vaatiessa myös koekoira tulee ottaa mukaan.
Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään sähköinen tai paperinen koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koe on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat.

Ylituomarin tulee lähettää tarkistamansa ja vahvistamansa paperinen koepöytäkirja ja koirakohtainen pöytäkirja viimeistään viikon kuluessa koetulosten julkaisemista koepöytäkirjan tarkastajalle osoitteella:
Janne Helo Ratavallinkaari 14 55700 Imatra puh. 0500-152 838

Kymenläänin kennelpiirin koekauden LINT kokeen vastaanottavat ylituomarit 2022-2023:
Hannu Ekman   040 094 5623     Janne Helo  050 015 2838

Jarkko Hjerppe 045 275 6837    Timo Järvinen   050 563 8811 

Kimmo Kattainen 050 327 4224     Jari Kuhmonen 050 912 4117 

Markku Luoma 040 567 2224    Mauri Nevalainen 050 573 3750 

Esa Talka 040 531 7941     Mika Tiihonen   040 583 5339

Seppo Ukkola 040 567 8164    Pasi Vuori 040 542 5553