Kerhon viirin säännöt

Kymenläänin Pystykorvakerho ry:n viirin säännöt

Kerhomme viiri on yhdistyksemme arvokkain huomionosoitus sen saajalle. Näin ollen sen myöntämiselle tulee olla aina erittäin hyvät perusteet.

Kerhon viirit on järjestysnumeroitu ja numerolaattaan kaiverretaan järjestysnumeron lisäksi viirin saajan nimi.

Kerhon hallitus käsittelee saamansa esitykset viirin myöntämiseksi ja toimii jokaisen viirin myöntämisestä päätöksen tekevänä toimikuntana.

Kerhon viirin  myöntämiselle mahdollisia perusteluja ovat mm.:

–         50, 60, 70 tai 80 vuotta täyttävät kerhon jäsenet, jotka ovat toimineet kerhossa aktiivisesti vähintään 10 vuoden ajan

–         henkilöt, jotka ovat toimineet kerhon järjestämisissä arvokisoissa ansioituneina toimihenkilöinä

–         yhteisöt, jotka ovat osallistuneet kerhon kanssa yhteistoimintaan omalla merkittävällä panoksellaan, kuten esimerkiksi metsästysseurat

–         kerhon hallitukselle esitetyt ansioituneet henkilöt tai yhteisöt erikoissyistä henkilöt tai yhteisöt, jotka huomattavalla tavalla ovat tukeneet kerhon toimintaa