Piirinmestaruuskisojen järjestämisohje

KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRI RY:N LINNUNHAUKKUKOKEEN PIIRINMESTARUUSKILPAILUN JÄRJESTÄMISOHJE

Hyväksytty Kymenläänin Kennelpiiri ry:n hallituksessa 11.4.2013.
Noudatetaan Kennelliiton hyväksymiä voimassa olevia linnunhaukkukokeiden sääntöjä ja ohjeita.

KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN
Piirinmestaruuskilpailu järjestetään vuosittain kahtena peräkkäisenä yksipäiväisenä linnunhaukkukokeena.
Jokaisen koiran on osallistuttava ensimmäisen päivän kokeeseen, toisen päivän osallistuminen on
vapaaehtoista. Piirinmestaruuskilpailun tulokseksi koiralla tulee paremman päivän tulos (pistemäärä).

AJANKOHTA
Piirinmestaruuskilpailu järjestetään vähintään viikkoa (1 vko) ennen Haukku-ottelun etelän-lohkon
valintakoetta.

OSALLISTUMISOIKEUS
Osallistuvan koiran omistajan on oltava Kennelliiton tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen.
Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella
vakinaisesti asuva koiran omistaja. Useamman omistajan koira kilpailee sen kennelpiirin mestaruudesta,
jonne se on pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta.
Kokeeseen osallistuvan koiran on oltava:
– VOI- luokassa viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä
– koiran tulee olla palkittu 9 kk täytettyään Kennelliiton hyväksymässä koiranäyttelyssä.
Kennelpiirin mestaruuden edellisellä koekaudella voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan
kuluvan koekauden piirinmestaruuskilpailussa.

ILMOITTAUTUMINEN PIIRINMESTARUUSKILPAILUUN
Ilmoittautumiset tehtävä kirjallisesti piirin valitsijamiehelle.
Ilmoittautumissa on mainittava:
Koiran kolme (3) parasta tulosta (pistemäärineen) edelliseltä ja kuluvalta koekaudelta, joista vähintään yksi
(1) koetulos on oltava kuluvalta koekaudelta. Koekausi = 20.8. – 28.(29.).2.
Tai koiran kaksi (2) parasta tulosta (pistemäärineen) joko edelliseltä tai kuluvalta koekaudelta.
Näyttelytulos (aika, paikka, tuomari, tulos)
Todistus Kennelliiton jäsenyydestä tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen nimi
Edellisen vuoden piirinmestarin omistajan tulee ilmoittaa valitsijamiehelle viimeiseen ilmoittautumispäivään
mennessä osallistuuko koira kuluvan koekauden piirinmestaruuskilpailuun.

KOIRAMÄÄRÄ JA KOIRIEN KARSINTA PIIRINMESTARUUSKILPAILUUN
Piirinmestaruuskilpailuun voi osallistua 16 koiraa. Tulosten perusteella valitaan 15 koiraa. Valittujen lisäksi
osallistumisoikeus on edellisen vuoden piirinmestarilla ilmoittautuessaan.
Karsinta piirinmestaruuskilpailuun suoritetaan ensisijaisesti kolmen (3) linnunhaukkukokeen koetulosten
yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
Mikäli koiramäärä ei täyty edellä mainitulla tavalla ilmoittautuneista koirista, täydennetään koiramäärää
kahden koetuloksen koirien yhteispistemäärien paremmuusjärjestyksen mukaisesti.
Tasapisteissä koirien järjestys ratkaistaan yksittäisten tulosten paremmuusjärjestyksen mukaan.
Karsinnan suorittaa kennelpiirin linnunhaukkukokeen valitsijamies.

HAUKKU-OTTELUN ETELÄN-LOHKON VALINTAKOE
Piirinmestaruuskilpailu on samalla suomenpystykorvien osaltakarsintakoe Haukku-ottelun etelän- lohkon valintakokeeseen.
Koirat lohkon valintakokeeseen valitaan voimassa olevan Haukku-ottelun lohkon valintakokeen
järjestämisohjeen mukaisesti.
Valitsijamies ilmoittaa Haukku-ottelun etelän-lohkon valintakokeeseen varsinaiset- ja varakoirat sekä
mahdolliset täydennyskoirat voimassa olevan ohjeen mukaisesti.

MUUTOKSET
Muutokset tähän ohjeeseen hyväksyy Kymenläänin kennelpiirin hallitus pystykorvajaoston esityksestä